четвъртък, 4 октомври 2012 г.

АРХИВИРАНЕ И РАЗАРХИВИРАНЕ1.АРХИВ на файл (папка или група от файлове) - копие на файла (папката или групата от файлове, обединени в един файл) върху дисков носител.
2.КОМПРЕСИРАНЕ- процес на обработка на файлове, при който се намалява обемът им и данните заемат по-малко място върху физически носител.
При компресирането често повтарящи се последователности във файловете се заменят с код.
3. ДЕКОМПРЕСИРАНЕ- процес на обработка на файлове, при който обемът им се възстановява до нормален размер.
При декомпресиране кодовете се заменят със съответстващите им последователности.
За да се отвори един компресиран файл, той трябва да се декомпресира.
4.СТЕПЕН НА КОМПРЕСАЦИЯ
Обикновено с цел да заемат по-малко място файловете се компресират преди архивиране. Степента на намаляване на размера при компресиране зависи от типа на файла. Текстовите файлове имат най-висока степен на компресация, а графичните – най-малка.
5.ПРИЛОЖЕНИЕ
-за съхраняване на информация в случай на повреда;
-за създаване на резервно копие като защита от нежелано изтриване;
-за пестене на дисково пространство;
-за пренос на данни чрез различни носители
6. АРХИВИРАЩИ ПРОГРАМИ
Архиватори- програми, които служат за създаване на резервно копие на данни.
а)основните възможности на архивиращите програми:
- архивиране на файл или група от файлове в един архив
- добавяне на нови файлове към създаден архив
- изтриване на файл от архив
- обновяване (актуализиране) на променени файлове от архива
- съхраняване на архив върху няколко носителя
- разархивиране на отделни файлове от архива
- разархивиране със запазване на първоначалната структура
- извличане на справки за съдържанието на архива и др.
б)видове архиватори
Сред най-популярните програми за компресиране и архивиране за Windows са WinRar и WinZip.