вторник, 14 май 2019 г.

Оформяне на текста


1.Размер на листа: А4
2.Ориентация: Портретна
3.Определете размера на полетата на страницата: отляво-2,5 см, горе, долу, отдясно – 2 см
4.Маркирайте целия текст и изберете шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, разстояние между редовете 1,5
5.Вмъкнете заглавие „Опазване на околната среда“ с рамер на шрифта 16, удебелен, разположено по средата
6.Подзаглавията да са с размер на шрифта 14, удебелен, разположени вляво
7.Всички абзаци да имат отстъп на първия ред 1,5 см. Текста да е подравнен от двете страни.
8.Вмъкнете изображения от интернет в текста и ги поставете след параграфите по средата на страниците.
9.Вмъкнете номерация на страниците.
10.Най-отдолу, на втората страница напишете: „Изработил:(посочете имената си и класа)“
Запишете текста и го изпратете на адрес: homework_it@mail.bg