неделя, 2 юни 2019 г.

Теми за домашна работа за сряда ( 05.06. )


1.Компютърна система

2.Носители на информация и устройства за достъп до носителите на информация
3.Организация на данните

4.Интернет – същност, достъп до интернет, компютърна мрежа, сайт, програма за разглеждане на сайтове

5.Хардуер, софтуер и операционна система – определения и примери за Операционни системи

6.Звук и видео информация

7.Графични изображения и програми за обработката им

8.Компютърна система

9.Носители на информация и устройства за достъп до носителите на информация

10.Организация на данните

11.Интернет – същност, достъп до интернет, компютърна мрежа, сайт, програма за разглеждане на сайтове

12.Хардуер, софтуер и операционна система – определения и примери за Операционни системи

13.Звук и видео информация