вторник, 15 октомври 2019 г.

неделя, 6 октомври 2019 г.

Водни разтвори. Проект1.Размер на листа: А4
2.Ориентация: Портретна
3.Определете размера на полетата на страницата: отляво-2,5 см, горе, долу, отдясно – 2 см
4.Маркирайте целия текст и изберете шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, разстояние между редовете 1,5
5.Вмъкнете заглавие „Разтвори“ с рамер на шрифта 16, удебелен, разположено по средата
6.Подзаглавията да са с размер на шрифта 14, удебелен, разположени вляво
7.Всички абзаци да имат отстъп на първия ред 1,5 см. Текста да е подравнен от двете страни.
8.Вмъкнете изображения от интернет в текста и ги поставете след параграфите по средата на страниците.
9.Вмъкнете номерация на страниците.
10.Най-отдолу, на втората страница напишете: „Изработил:(посочете имената си и класа)“
Запишете текста и го изпратете на адрес: homework_it@mail.bg
събота, 28 септември 2019 г.

Проект


Локални и глобални компютърни мрежи - презентация

Основни понятия: Мрежова топология, Локална мрежа, Глобална мрежа, Сървър, Клиент
1.Организация и структура на Интернет
2.Начини за достъп до Интернет
3.видове компютърни мрежи
4.Протоколи
5.Как работи Интернет ( например какво е необходимо за работата на електронна поща )
6.Типове мрежи
7.Типове мрежови топологии

сряда, 25 септември 2019 г.

Основни технически параметри и компонентите на компютърна система


Проект: Компютърна система
1.Централен процесор
          А)модел
          Б)тактова честота
2.Памет
          А)RAM
Б)ROM
В)кеш (Cache)
3.Входно-изходни устройства

Да се изпрати на homework_it@mail.bg