вторник, 25 февруари 2020 г.

събота, 22 февруари 2020 г.

Диаграми

Колонни диаграми (Column) - използват се за сравняване на данни или за визуалното представяне на промени в определен период.
Стълбовидна диаграма(Bar) - подобна на колонната, но правоъгълниците са разположени хоризонтално.
Линейни диаграми (Line) - използват се, за да се покаже изменение на стойности за даден период от време.
Кръгови диаграми (Pie) - показват относителния дял на анализираните данни  във вид на кръгов сектор.

1 задача:
1. Сортирайте данните в низходящ ред по височина на върховете.

2. Маркирайте данните, които ще участват в диаграмата и създайте колонна(правоъгълна) диаграма, сравняваща най-високите върхове по континенти.
3. Променете заглавието на диаграмата.
4. Задайте етикетите с данни за всеки връх да се показват над съответната колона.

2 задача:
1. Създайте линейна диаграма, показваща промяната на броя на населението в България през годините.
2. Променете заглавието на диаграмата на "Брой на населението на България".

3 задача:
1.Създайте кръгова диаграма, представяща разпределението на водата на Земята.


2. Променете диаграмата така, че да включва заглавие и да показва процентното съотношение на данните. Задайте за заглавие текста "Разпределение на водата на Земята".

понеделник, 10 февруари 2020 г.

HTML изображения

Изображения се декларират със следния таг: <img />. Забележете, че <img/> не изисква затварящ таг, понеже носи в себе си символа за край на таг: "/".

Ето и един пример за вмъкване на изображение:

<p>Това е изображение на куче:
<img src="kuche.jpg" width="200" height="150" alt="калиграфия-куче"  />
</p>


Ето и изображението:Опитайте да направите това:
Сортиране в Excel

http://astemi12.blogspot.com/2020/01/excel.html

петък, 7 февруари 2020 г.

четвъртък, 30 януари 2020 г.

Упражнение 3